Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Over X en Y

Je zult al gemerkt hebben dat in de kieskalender de letters X en Y vaak gebruikt worden.

  • X: staat voor de dag waarop het officiële bericht met de datum van de verkiezingen aangeplakt wordt. Die datum ligt 90 dagen vóór Y. Men noemt dit de 'dag X'.
  • Y: staat voor de datum en dus de dag van de verkiezingen. Hij komt 90 dagen na X. In het kiesjargon spreekt men van de 'dag Y'.

Om te bepalen op welke dag een kiesverrichting moet plaatsvinden, moet je altijd kijken naar dag X en dag Y. Met andere woorden, X en Y zijn de spildata waarrond de hele sociale verkiezingen draaien.

Voor alle data die vóór de dag van de verkiezingen liggen, moetje naar X teruggrijpen.

   

Voorbeeld

  • De begindatum van de procedure voor de sociale verkiezingen moet uiterlijk op X - 60 vallen, dit wil zeggen 60 dagen vóór de dag X.
  • De datum waarop de kandidaturen ingediend moeten worden, moet uiterlijk op X + 35 vallen, dit is 35 dagen na dag X.

Voor alle data na de verkiezingsdag moet je naar Y teruggrijpen.