Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Samen sterk

Het ABVV staat voor: 

 • 1,5 miljoen leden. Onze delegees (m/v/x) zijn onze kracht!
 • Strijdsyndicalisme: we doen er alles aan om te onderhandelen als het kan, maar we gaan over tot actie als het moet. Die strijdvaardigheid is ons handelsmerk.
 • Solidariteit en gelijkheid zijn onze kernwaarden. De eerlijke verdeling van rijkdom staan bij ons centraal.
 • Wij zijn een feministische organisatie, die nóg meer vrouwen nodig heeft. Niemand kan vrouwen op de werkvloer beter beschermen dan de vrouwen zelf!
 • Bij ons is er geen plaats voor racisme, homofobie of xenofobie. Zulke ideeën zullen wij altijd bestrijden.

Wie kan kandidaat worden?

Werknemers en stagiaires tussen 18 en 65 jaar oud met 6 maanden ononderbroken anciënniteit, of 9 maanden met onderbreking, in mei 2024. In sommige ondernemingen bestaat er ook een kiescollege voor jongeren tussen 16 en 25 jaar oud.

Anderzijds: Leidinggevend personeel, preventieadviseurs en vertrouwenspersonen kunnen geen personeelsafgevaardigde worden. Uitzendkrachten kunnen zich niet kandidaat stellen, maar ze hebben onder bepaalde voorwaarden wel stemrecht in het bedrijf waar ze aan de slag zijn.

Wie doet wat als hij eenmaal verkozen is?

CPBW

CPBW

Als delegee in het CPBW (Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk) kan je een rol spelen in:
 • gezondheid, veiligheid en welzijn op het werk;
 • de preventie van arbeidsongevallen en (beroeps)ziekten, werkkledij en uitrusting, bescherming tegen lawaai …;
 • de werkdruk en het werkritme, stress, vermoeidheid of burn-out;
 • het verwelkomen van nieuwe medewerkers;
 • de begeleiding van collega’s wanneer ze het werk hervatten na langdurige ziekte...
OR

OR

Als delegee in de OR (Ondernemingsraad) kan je:
 • mee beslissen over het arbeidsreglement, jaarlijkse vakantie en feestdagen, beheer van de sociale kas, een vervoersplan voor woon-werkverkeer of een fietsvergoeding …;
 • voorstellen doen rond tewerkstellings- en loonbeleid, werkvoorwaarden, onthaal van nieuwe werknemers, opleidingsplannen, telewerk, privacy op het werk, alternatieven voor herstructureringen, nachtarbeid, digitalisering, energiebesparing …;
 • de presentatie van de bedrijfsrevisor bijwonen;
 • informatie opvragen over de economische en financiële toestand van het bedrijf en je collega’s hierover informeren;
 • nagaan welke initiatieven de werkgever neemt om de duurzaamheid van het bedrijf te garanderen.
VA

VA

Als delegee in de VA (vakbondsafvaardiging):
 • vertegenwoordig en verdedig je de werknemers in het bedrijf en ben je het syndicaal aanspreekpunt.
 • sluit je akkoorden af voor alle personeelsleden van de onderneming over loonsverhogingen, premies, functieclassificatie, ploegenarbeid, overuren, inzet van uitzendkrachten, syndicaal onthaal van nieuwe werknemers.

De criteria voor het aanstellen, verkiezen of vernieuwen van een VA hangen af van de sector. Vraag informatie aan je ABVV-centrale.

Riskant?

Misschien zal niet iedereen enthousiast zijn over je kandidatuur. Daarom ben je als kandidaat beschermd tegen ontslag. Je bent echter pas beschermd vanaf 4 maanden vóór de sociale verkiezingen (d.w.z. tussen 14 en 27 januari 2024). De precieze ingangsdatum hangt af van de verkiezingsdatum in jouw onderneming of organisatie. Voor alle zekerheid blijf je tot die datum best discreet over een eventuele kandidatuur.

Weet dat je baas je niet mag discrimineren omdat je kandidaat bent. Hij mag je niet onder druk zetten en mag je geen opslag of promotie weigeren.

Word kandidaat!

Zet je volop in voor betere werkomstandigheden en hogere lonen in jouw onderneming. Krijg het vertrouwen van je collega’s en haal samen met je syndicale ploeg overwinningen binnen die individuele werknemers nooit kunnen behalen. Samen staan we sterk.

WAAROM HET ABVV MEER VROUWEN OP ZIJN LIJSTEN WIL:

 • Vrouwen op de werkvloer zullen nooit beter vertegenwoordigd worden dan door ... vrouwelijke werknemers!
 • De helft van de ABVV-leden zijn vrouwen. Dit zou meer weerspiegeld mogen worden in de ABVV-mandaten in bedrijven.
 • Deelnemen aan betogingen is geweldig. Onderhandelen over meer gelijkheid tussen vrouwen en mannen op de werkvloer en actie ondernemen om geweld in al zijn vormen uit te roeien, dát maakt écht het verschil op het werk.

 

Download onze app

Alle info op jouw smartphone?
Download de mobiele applicatie voor Android of iOS.