Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
6.

Aanduiding van de getuigen (X+70)

Dit hoofdstuk neem je best aandachtig door, want kandidaten mogen ook getuigen zijn. Het zou dus kunnen dat je hiervoor ingeschakeld wordt.

De vakbonden kunnen evenveel werknemers als getuigen en als plaatsvervangende getuigen aanduiden als er kiescolleges zijn.

De getuigen stemmen in het bureau waar ze hun opdracht vervullen.

Het is het ABVV dat bepaalt in welk stembureau de getuige zijn opdracht zal uitoefenen. De getuige moet niet noodzakelijk als getuige op treden in het kiescollege van zijn categorie (bijvoorbeeld arbeiders in het kiescollege van arbeiders). Je kunt als getuige ook optreden in eender welk kiescollege (arbeiders, bedienden, kaders en jeugdige werknemers).

De getuigen kijken toe op het verloop van alle kiesverrichtingen. Hun taak begint vanaf de opening van het stembureau en stopt na de telling van de stemmen en nadat de verkozen en niet-verkozen kandidaten in het proces-verbaal zijn vermeld.

De getuigen hebben ook een andere controlerende opdracht. Ze kunnen aanwezig zijn bij de verzending van de oproepen en de stembrieven, tien dagen vóór de verkiezingsdag.

De getuigen spelen een belangrijke rol bij de sociale verkiezingen. Om hen bij deze opdracht te ondersteunen, zal het ABVV in 2024 een speciale ‘Gids voor Getuigen’ publiceren. Zie www.abvv2024.be.

Download onze app

Alle info op jouw smartphone?
Download de mobiele applicatie voor Android of iOS.