Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
7.

Oproeping van de kiezers

7.1 DE OPROEPINGSBRIEF (X+80)

De werkgever is verantwoordelijk voor het oproepen van de kiezers. De kiezers ontvangen de oproepingsbrief in de onderneming uiterlijk tien dagen vóór de verkiezingsdatum (Y-10).

Elke oproepingsbrief moet volgende tekst bevatten: "Om de afvaardiging die zal worden verkozen een werkelijk vertegenwoordigend karakter te geven, hebben alle werknemers tot plicht aan de stemming deel te nemen." Deze ‘stemplicht’ is echter niet juridisch afdwingbaar. Als kandidaat zal je dus je collega’s moeten motiveren om effectief te stemmen. De door de voorzitter volgens de regels verwittigde getuigen hebben het recht aanwezig te zijn bij de overhandiging en/of verzending van de oproepingsbrieven.

De kiezer die op de dag van overhandiging van de oproepingsbrief niet in de onderneming aanwezig is, krijgt de oproepingsbrief aangetekend thuis bezorgd. De aangetekende brief moet uiterlijk 8 dagen vóór de verkiezingsdatum verstuurd worden.

Nieuw!

Voor 2024 zal het mogelijk zijn om de kiezers ook elektronisch (bijv. via e-mail) op te roepen. Hier is wel een aantal strikte voorwaarden aan verbonden.

Op dag X zal de ondernemingsraad (of bij afwezigheid: het CPBW, of de vakbondsafvaardiging) unaniem akkoord moeten gaan.

Bovendien kan de digitale oproeping enkel voor werknemers die beschikken over een professioneel e-mailadres van de werkgever en die toegang hebben tot een computer die hen door de werkgever ter beschikking wordt gesteld op hun gebruikelijke werkpost (voor telewerkers is dit de plaats waar zij werken).

De werkgever moet ook een bewijs van verzending en ontvangst kunnen leveren. Zo niet, geldt de papieren oproeping als regel.

Raadpleeg onze ‘Gids Sociale Verkiezingen’ voor meer informatie.

7.2 AKKOORD OVER STEMMEN PER BRIEF (X+56)

In tegenstelling tot bij de politieke verkiezingen is bij de sociale verkiezingen ‘stemmen met volmacht’ niet voorzien. Nochtans zijn er steeds werknemers die de kans niet krijgen om te stemmen, omdat ze bijvoorbeeld langdurig ziek zijn of omdat ze op de verkiezingsdag in het buitenland zijn.

Om dit te verhelpen is in de mogelijkheid voorzien om per brief te stemmen, maar enkel in een beperkt aantal gevallen. Stemmen per brief is bovendien gebonden aan bepaalde formaliteiten.

De getuigen hebben het recht aanwezig te zijn bij alle verrichtingen met betrekking tot het stemmen per brief. Voor meer uitleg, raadpleeg je onze ‘Gids Sociale Verkiezingen’ en ‘Gids voor Getuigen’. Het ABVV vraagt aan zijn getuigen om dit recht te benutten.

Download onze app

Alle info op jouw smartphone?
Download de mobiele applicatie voor Android of iOS.