Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
4.

Wijziging van de kandidatenlijsten

4.1 KLACHT TEGEN DE KANDIDATENLIJSTEN (X+47)

Kandidaten die op de lijst staan of de vakbond die hen heeft voorgedragen, kunnen bij de werkgever elke klacht die ze nuttig achten indienen tegen de voordracht van één of meer kandidaten. Dat moet uiterlijk gebeuren binnen 7 dagen volgend op de aanplakking van de lijsten.

De reglementering legt geen enkele beperking op omtrent de aard van deze klachten: je mag om het even welke opmerking maken die je nuttig acht. Wees er dus op voorbereid dat ook op jouw kandidaatstelling opmerkingen kunnen komen, zelfs indien ze niet terecht zijn.

Werknemers die hun kandidaatstelling wensen in te trekken of die op verschillende kandidatenlijsten voorkomen, moeten hun kandidaatstelling intrekken vóór X+47 op de lijst(en) waarvoor ze geen kandidaat willen zijn. De werknemers moeten dan de werkgever en de organisatie die de kandidaatstelling heeft voorgedragen, schriftelijk verwittigen.

De werkgever moet de klacht(en) en eventuele terugtrekkingen voorleggen aan de vakbond die de kandidaatstellingen heeft ingediend. De gewijzigde kandidatenlijst moet opnieuw worden aangeplakt. Indien nodig kan binnen de 5 dagen na aanplakking van de nieuwe kandidatenlijst klacht worden ingediend bij de arbeidsrechtbank. Dat kan bijvoorbeeld nodig zijn omdat geen rekening werd gehouden met de gevraagde wijzigingen of terugtrekkingen.

Opgelet (nieuw)!

Zelfs indien de klacht werd overgemaakt vòòr dag “X+47”, dient de werkgever deze klacht ten laatste voor te leggen aan de vakbonden op dag “X+48” (niet binnen de dag). En zelfs indien hij dit vroeger doet, kunnen we als vakbond  reageren tot (uiterlijk) dag “X+54”, dus 6 dagen later.

 

Bijvoorbeeld:

Indien de klacht reeds op dag “X+42” werd ingediend en de werkgever deze reeds op dag “X+43” heeft voorgelegd, moeten we als vakbonden niet reageren binnen de zes volgende dagen, zijnde uiterlijk op dag “X+49” maar hebben we tijd tot “X+54”.

4.2. VERVANGING VAN KANDIDATEN (X+76)

Uiterlijk op dag X+76 (veertien dagen vóór de verkiezingen) kan de vakbond die een lijst heeft ingediend, na raadpleging van de werkgever, een kandidaat vervangen. Dit kan in volgende gevallen:

 • bij overlijden van een kandidaat,
 • wanneer een kandidaat zijn ontslag heeft gegeven in de onderneming,
 • wanneer een kandidaat ontslag neemt bij de organisatie die hem heeft voorgedragen,
 • aIs de kandidaat verandert van categorie (bijvoorbeeld van bediende naar kaderlid). Let op! De terugtrekking moet dus uiterlijk op X+47 plaatsvinden.

De nieuwe kandidaat kan op dezelfde plaats staan als de kandidaat die hij vervangt of op de laatste plaats. De voordragende vakbond mag dit kiezen.

De werkgever zal de vervangingen aanplakken op dezelfde plaats(en) als bericht X.

De werkgever is verplicht de definitieve kandidatenlijst aan te plakken, zelfs als er geen wijzigingen zijn doorgevoerd na een klacht of een beroepsprocedure op X+77. Zo kan een laatste maal geverifieerd worden of alle kandidaten erop staan. Hij kan deze aanplakking vervangen door een elektronische terbeschikkingstelling van de lijst.

Let op! Bij afwijking op de algemene regel kan deze laatste aanplakking gebeuren op de eerste dag van normale activiteit van de onderneming, indien X+76 op een zondag of een dag van gebruikelijke inactiviteit van de onderneming valt.

 

KANDIDATENLIJST

X+35 (uiterlijk)

Indiening (voordracht) van de kandidatenlijsten

X+40 (uiterlijk)

De werkgever laat de kandidatenlijsten aanplakken of ter beschikking stellen via een elektronisch document

X+47 (uiterlijk)

Mogelijkheid om elke klacht die ze nuttig achten in te dienen bij de werkgever tegen de kandidatenlijsten:

 • door de werknemers die op de kiezerslijsten voorkomen (kandidaten)
 • door de betrokken representatieve werknemersorganisatie of representatieve kaderleden-organisatie

Mogelijkheid voor de kandidaten om hun kandidatuur in te trekken of één of meer kandidaturen in te trekken, wanneer ze op verschillende kandidatenlijsten voorkomen

Let op! De werkgever kan in beroep gaan bij de rechtbank (uiterlijk op X+52) in het geval er geen klacht werd ingediend.

Beslissing van de rechtbank binnen de 14 dagen volgend op de dag van ontvangst van het beroep.

X+48 (uiterlijk)

De werkgever maakt de klachten, de intrekking van kandidatuur over aan:

 • de organisatie die de kandidaat heeft voorgedragen,
 • of aan de kaderleden die een lijst hebben voorgedragen.

X+54 (uiterlijk)

Eventuele wijziging van de kandidatenlijsten.

X+56 (uiterlijk)

Aanplakking door de werkgever (of ter beschikking stellen van een elektronisch document) van de al dan niet gewijzigde lijsten.

X+61 (uiterlijk)

Mogelijkheid tot beroep bij de rechtbank tegen de lijsten aangeplakt (op X+56) door:

 • betrokken werknemers (kandidaten),
 • de betrokken representatieve werknemersorganisatie representatieve kaderledenorganisatie (voor de OR),
 • de werkgever.

X+75 (uiterlijk)

Beslissing van de rechtbank met betrekking tot dit beroep.

Tot X+76

Mogelijkheid tot vervanging van een kandidaat in bepaalde gevallen.

X+77

Definitieve afsluiting van de kandidatenlijsten. De werkgever plakt de al dan niet gewijzigde kandidatenlijsten aan (of stelt een elektronisch document gte beschikking).

Let op! In afwijking op de algemene regel kan deze laatste aanplakking plaatsvinden op de eerste gewone activiteitsdag in de onderneming, als X+76 samenvalt met een zondag of een gewone inactiviteitsdag in de onderneming

 

Download onze app

Alle info op jouw smartphone?
Download de mobiele applicatie voor Android of iOS.