Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
8.

Wijziging van de kiezerslijsten (X+77)

Schrappingen op de kiezerslijsten (x+77)

Uiterlijk op de dertiende dag vóór de verkiezingen kan de OR of het CPBW mits een unaniem akkoord werknemers op de kiezerslijsten schrappen. Het kan hierbij gaan om werknemers die geen deel meer uitmaken van het personeel van de onderneming of om uitzendkrachten.

Dit zijn de enige redenen voor schrapping. Andere fouten aangetroffen op de kiezerslijsten vormen geen reden om de lijsten te wijzigen.

Voor alle duidelijkheid: als één afgevaardigde zich kant tegen de schrapping van een naam op de kiezerslijst, behoudt deze persoon zijn stemrecht.

Je vindt alle informatie over de kiezerslijsten in punt 2.2.

Download onze app

Alle info op jouw smartphone?
Download de mobiele applicatie voor Android of iOS.