Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
9.

Stopzetting van de verkiezingsprocedure

Het kan dat voor één of meer kiescolleges geen enkele kandidaatstelling is ingediend. Het is ook mogelijk dat de verkiezingen niet nodig zijn, omdat er slechts een beperkt aantal kandidaatstellingen is ingediend.

Als jij, als kandidaat, in dat geval verkeert, word je ‘automatisch’ verkozen en voorziet de wetgeving dat de procedure stopgezet wordt.

Er kunnen zich drie situaties voordoen:

  • er werd voor geen enkele categorie een kandidatenlijst ingediend;
  • er werd slechts één kandidatenlijst ingediend met daarop een aantal kandidaten dat kleiner is of gelijk aan het aantaI te begeven effectieve mandaten. Bijgevolg zijn alle kandidaten zijn verkozen;
  • er werd geen enkele kandidatenlijst ingediend voor één of meer categorieën, maar er werden één of meer lijsten ingediend voor ten minste één andere personeelscategorie.

Afhankelijk van de situatie zal moeten bekeken worden of er al dan niet een stembureau wordt opgericht, en wie het proces-verbaal van de stopzetting van de verkiezingen zal opstellen. Dat is echter vrij ingewikkeld, en we verwijzen daarom voor meer informatie naar onze ‘Gids Sociale Verkiezingen’.

Download onze app

Alle info op jouw smartphone?
Download de mobiele applicatie voor Android of iOS.